#833: Toresplassen

Type: Markaplass
Moh.: 396 m
Steder i nærheten [ Leikemyr Rønningen ]

Oversiktskart - Toresplassen

Beskrivelse

Toresplassen var en av de første og største plassene som ble ryddet av finner; det var rundt år 1650. Opprinnelig ble plassen kalt "Svartkiend", men fikk sitt nåværende navn etter eieren Tore Jørgensen, sønnesønn av den første brukeren, noen få år etter 1723. Kilde: Atle Graff, "Streiftog på Krokskogen" (2005). Toresplassen ble i 1870 kjøpt av hoffjegermester Fearnley, og har siden vært i familien Fearnley/Astrups eie. Familien har i dag selskapsarrangementer på gården. Det går skogsbilvei til Toresplassen fra SollihøgdaEdit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Toresplassen