#838: Småvanna

Moh.: 312 m

Oversiktskart - Småvanna

Beskrivelse

Småvanna er en del av Trehørningsvassdraget, som strekker seg fra Trehørningen på Krokskogen via Byvannet og Småvanna til Aurevannet, og deretter som Veslelva til Åmodt. Opprinnelig var det tre vann, derav navnet Småvanna i flertallsform. I 1914 og tiden rett etter ble det av Bærums Verk Kraftverk (BVE) anlagt fire kraftverk i Trehørningsvassdraget/Lomma: Småvann, Aurevann, Vertshusfallet og Spikerbruksfallet. I 1920 ble den nåværende ca. fem meter høye steindemningen i sydenden av Småvann bygget. Fra denne gikk det en rørgate til kraftverket ved nordbredden av Aurevann. Disse fire kraftverkene med vannrettigheter og fordelingsnett ble i 1949 overdratt fra Bærums Verk til Bærum kommune. En tidligere demning lå høyere opp enn den nåværende.

Småvanna inngår i Bærums drikkevannsforsyning, og det er derfor ikke lov å bade her.

Det er et brukbart fiskevann med bra bestand med abbor, og det er også en del småørret her.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Småvanna