#854: Fiskelaustjern

Område: Bærumsmarka
Moh.: 254 m

Oversiktskart - Fiskelaustjern

Beskrivelse

Tjern i Bærum kommune, 2 km nord for Stein gård. Skiløypen fra Stein til Burudvann passerer her. Det går også en rødmerket løype herfra til Mellom eller Muren. Det går også blåmerkede stier forbi her som følger omtrent de samme traséene som skiløypene.

Sognegrensen mellom Østre og Vestre Bærum går over Fiskelaustjern. Slik navnet antyder, er det ikke fisk i tjernet.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Fiskelaustjern