#900: Krokkleiva

Moh.: 225 m

Oversiktskart - Krokkleiva

Beskrivelse

Den bratte Krokkleiva mellom Sundvollen og Kleivstua var en del av Kongeveien over Krokskogen. Veien ble anlagt i tre til seks meters bredde på slutten av 1700-tallet for å heve veistandarden i forbindelse med økende transport av trekull til Bærums Verk i Lommedalen. Senere ble den hovedvei mellom Christiania og Bergen. Mang en dikter og maler har latt seg inspirere av den bratte Krokkleiva og den fantastiske utsikten. I 1948 ble tatt i bruk en stolheis opp til Kleivstua. Nå ble turistene fraktet 300 høydemeter opp, med maskinell kraft. I 1958 ble ny tønneheis tatt i bruk, med bedre kapasitet. Den ble nedlagt i 1978. Veien opp til Krokkleiva, som er på 1300 meter opp til Kleivstua, ble fredet 4. april 1957. I 1989 tok en flom deler av Kleiva nederst. Veidekket er der i rød Ringeriksstein. Nederst i kleiva er det en liten parkeringsplass, der det er fint å starte en tur oppover til Kleivstua.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Krokkleiva