Oversiktskart - Jonsrud

Beskrivelse

Det er to Jonsrudgårder: Øvre og Nedre Jonsrud. "Johnsrud er den gård der ligger lengst innunder Krokskogen", skriver biskop Jens Nilssøn fra sin visitasreise i 1594. Gården var skysskifte- og poststasjon på 1700-tallet til den nye Ringeriksveien ble åpnet over Sollihøgda i 1859-60.

Navne-endelsen -rud tyder på at gården ble ryddet i middelalderen. Gården har vært i famileien Johnsruds eie siden 1803.

250 mål av jordene disponeres nå av Lommedalen golfklubb. Låven på Nedre Jonsrud fungerer som klubbhus.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Jonsrud