Oversiktskart - Fjellseterbommen

Beskrivelse

Fjellseterbommen setter en stopper for uønsket trafikk på skogsbilveien sørover Krokskogen i retning Fjellsetra. Den ligger i et kryss som er et viktig knutepunkt i denne delen av Marka. Her møtes veier fra Damtjern og Åsa, fra Tverrelva via Monsebråtan og fra samme sted via Fjellsetra. Veifarende fra Kleivstua kommer også forbi her, om de da ikke svinger ned mot Tverrelva. Fra samme kryss går trillestien opp til Løvlia. Vinterstid følger Grenaderløypa fra Kleivstua den samme traséen fra Fjellseterbommen og opp til Løvlia.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Fjellseterbommen