Oversiktskart - Olavskilden

Beskrivelse

Olavskilden, eller St. Olavs kilde på Krokskogen er første gang omtalt av biskop Jens Nilssøn i 1594: "Saa droge wi fra Midskougstenen i norduest 1 fierin til S. Olufis kilde liggendis i veyen oc hafide wi den paa den h haand, saa droge wi der fra offuer skougen temmelige god vey 1/2 mijll til en slet platz som de kaller Taarget, thj de legge der tiere och tunge op om vinterenn."

Sagnet forteller at Olavskilden ble til da hesten Olav red på sparket bort mosen og vannet strømmet fram. Ifølge sagnet finnes det også merker etter hestehovene og bøtta som Olav gav hesten å drikke av.

Det finnes mange Olavskilder i landet, og man antar at de har ligget ved pilgrimsveiene. For å komme til denne kilden: Flg skiltanvisning fra Kongeveien, like ved Midtskogen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Olavskilden