Oversiktskart - Oterbu

Beskrivelse

Koie i Hole kommune, mellom Bureheim og Torgetjern. Skiløype mellom disse to stedene går forbi her. Det går også blåmerket sommersti rett vest for Oterbu. Den går mellom Bureheim og Toregsetra.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Oterbu