Oversiktskart - Nordkleiva

Beskrivelse

Dette er det eldste veifar bratt ned fra Krokskogen til Ringerike, og ble benyttet frem til den nye Krokkleiva kom til. Nordkleiva er spesielt kjent fra trefningene 16. april 1716 da en velutrustet hær på 150 svenske soldater på vei fra Lommedalen til Ringerike ble slått av 150 norske soldater og en bondehær på 350 mann som lå i bakhold her. 28 svensker og tre nordmenn falt i disse kampene. Forslag til videre lesing: "Streiftog på Krokskogen" (Atle Graff).

Det ble i sin tid satt opp en minnetavle i tre på stedet der trefningene foregikk. Derfor kalles dette stedet for Tavledalen eller Tavleskardet. Tavlen råtnet etter hvert, og i 1947 ble det satt opp en ny tavle, denne gangen av sten. Nå (2007) er det satt opp en ny minneplate (av tre) der.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Nordkleiva