I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Krokskogen - Hole

Krokskogen er mer enn noen andre det området vi forbinder med seterdrift og finneinnvandring i Oslomarka, og det er tallrike minner å oppsøke fra disse periodene.

Landskapet er et eldorado for skigåing, med en stor del åpne partier og myrstrekninger, nesten fjelliknende enkelte steder. Men området har også mye spennende kulturlandskap å by på, med både skiløyper og sykkelruter i de flate bygdene rundt Steinsfjorden - Holebygda. Skiforeningens storstue Løvlia ligger sentralt til nord i området, og kan ta i mot overnatting året rundt.

Gode utgangspunkter for turer er for eksempel Skansebakken, By i Lommedalen, Sollihøgda, Sundvollen, Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik, Helgelandsmoen, Damtjern og Ringkollen.

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter - Krokskogen - Hole: Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé
Nr Navn Bilder Distanse
Krokskogen - Hole
1008 Byvann - Myrseter 2.5 km
487 Elvikbråtan - Skardtjern 3.1 km
270 Fjellseterbommen - Løvlia 1.5 km
394 Homledal - Sørsetra 8.3 km
163 Jaklefoss - Purvollen - Damtjern 5.1 km
186 Jevnaker - Mosjøen 7.4 km
152 Kringla - Kikutstua 8.0 km
1009 Myrseter - Monsebråtan - Fjellseterbommen 6.6 km
162 Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen 13.5 km
130 Ringkollen - Storflåtan gård 10.9 km
143 Skansebakken - Søndre Heggelivann 9.2 km
199 Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra 9.1 km
148 Sollihøgda - Sørsetra 6.8 km
181 Tobonn - Storebekkhytta 5.7 km
200 Tverrelva - Frøshaug 3.2 km

15 ruter vist, total distanse 100.9 km.