I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Krokskogen - Hole

Krokskogen er mer enn noen andre det området vi forbinder med seterdrift og finneinnvandring i Oslomarka, og det er tallrike minner å oppsøke fra disse periodene.

Landskapet er et eldorado for skigåing, med en stor del åpne partier og myrstrekninger, nesten fjelliknende enkelte steder. Men området har også mye spennende kulturlandskap å by på, med både skiløyper og sykkelruter i de flate bygdene rundt Steinsfjorden - Holebygda. Skiforeningens storstue Løvlia ligger sentralt til nord i området, og kan ta i mot overnatting året rundt.

Gode utgangspunkter for turer er for eksempel Skansebakken, By i Lommedalen, Sollihøgda, Sundvollen, Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik, Helgelandsmoen, Damtjern og Ringkollen.

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter - Krokskogen - Hole: Blandet underlag
Nr Navn Type Bilder Distanse
Krokskogen - Hole
1027 Botilrud - Bergerhaugen - Mo gård Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.6 km
1008 Byvann - Myrseter Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 2.5 km
487 Elvikbråtan - Skardtjern Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.1 km
270 Fjellseterbommen - Løvlia Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 1.5 km
394 Homledal - Sørsetra Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.3 km
163 Jaklefoss - Purvollen - Damtjern Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.1 km
186 Jevnaker - Mosjøen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 7.4 km
152 Kringla - Kikutstua Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 8.0 km
1030 Mo gård - Kjellerberget - Svensrud Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 4.1 km
1028 Mo gård - Mosmoen - Helgelandsmoen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.3 km
1009 Myrseter - Monsebråtan - Fjellseterbommen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.6 km
162 Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 13.5 km
130 Ringkollen - Storflåtan gård Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 10.9 km
143 Skansebakken - Søndre Heggelivann Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.2 km
199 Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.1 km
148 Sollihøgda - Sørsetra Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 6.8 km
1034 Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 3.8 km
181 Tobonn - Storebekkhytta Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 5.7 km
515 Tobonn - Vensåsseter Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.1 km
200 Tverrelva - Frøshaug Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 3.2 km
542 Åsa - Fjellseterbommen Offentlig vei og skogsbilvei/turvei 8.0 km
195 Åsbygda skole - Mosjøen Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé 9.3 km

22 ruter vist, total distanse 135.1 km.