I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.

Søk etter ruter
Vis rute nummer

Nordmarka nord

Området er preget av flere store vann som alle er en del av Akerselvas nedslagsfelt, med Ølja som første vann i dette vassdraget. Mange av de aller største og mest kjente og sagnomsuste av Markaplassene ligger her, f.eks. Gjerdingen, Katnosa, Sandungen og Hakloa.

Området er rikt på kulturminner, f.eks. helt tilbake til finneinnvandringen i det syttende århundret, skogsdrift og kølabrenning, seterdriften før krigen og ikke minst krigsårene der Milorg hadde flere "celler" i området.

Området har unike muligheter for friluftsliv sommer som vinter, f.eks. fiske, småviltjakt, sykkelturer, kanoturer, fotturer og skiturer i vinterhalvåret (som forøvrig kan strekke seg fra slutten av oktober til slutten av mai i deler av området!).

Store deler av området ligger innenfor eiendommen til Løvenskiold, mens noen deler av området også er allmenningsskog. Dette betyr at det er noe forskjellige regler for ferdsel, jakt og fiske for området sett under ett.

De beste innfallsportene for turer i området er fra øst, nord og nordvest

Les mer om Markadatabasen.

Sykkelruter - Nordmarka nord: Offentlig vei
Nr Navn Bilder Distanse
Nordmarka nord
722 Grua - Bjørgeseter 4.3 km
749 Grua - Kalven 3.5 km
256 Grua - Mylla 5.0 km
719 Grua - Roa 5.2 km
605 Hakadal - Glitre 4.5 km
717 Harestua - Bjørgeseter 4.3 km
716 Harestua - Monsrudvika [langs vannet] 3.6 km
370 Harestua - Svartbekken 5.7 km
331 Kalven - Kalvsjø 5.8 km
966 Kalvsjø - Grindvoll 5.8 km
579 Kalvsjø - Olum 5.7 km
580 Kalvsjø - Solheimstorget - Granlund 6.7 km
746 Mylla - Kalven 3.3 km
330 Roa - Nordre Oppdalen 6.9 km
745 Roa - Kalven 4.1 km
582 Roa - Kalvsjø 4.3 km
742 Roa - Nordre Oppdalen [Oppdalslinna] 5.6 km
714 Stryken - Monsrudvika 2.2 km
721 Stryken - Varpet 3.3 km
371 Svartbekken - Mylla 3.5 km

20 ruter vist, total distanse 93.3 km.