Byvann - Myrseter

Rute nr: 1008

Oversiktskart

Beskrivelse

I den nordøstre enden av Byvann er det et veidele, og det er her denne ruten starter. Du sykler først ned mot sørenden av Trehørningen, og videre på veien vestover. Etter hvert blir veien mer og mer "gressbevokst", og siste del av ruta går på trillesti ned til Myrseter.

Myrseter ligger ved skogsbilveien mellom By i Lommedalen og Kampevaddammen, så det er mulig å fortsette syklingen. Ved å ta til venstre, kommer du inn på rute 202, og kan følge skogsbilveien sørover mot Tverrelva. Hvis du istedenfor vil nordover, svinger du til høyre, i retning Monsebråtan og Fjellseterbommen (rute 1009), med forbindelse bl.a. til Løvlia og Damtjern.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
473 Opp og ned til Myrseter By i Lommedalen By i Lommedalen 18.9