Myrseter - Monsebråtan - Fjellseterbommen

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra Myrseter følger ruta skogsbilveien nordover til den gamle finneplassen Monsebråtan. Det er en god del stigning på den strekningen. Fortsettelsen byr også på et par mindre kneiker, opp til der veien slutter vest for Kampevaddammen, 1,8 kilometer senere.

Nå kommer du inn på en trillesti, men er snart på skogsbilvei igjen. Den sykler du på fram til Fjellseterbommen, der ruta ender i veidelet.

Like før krysset, er det ei bru på høyre side. Den krysser Store Lomma - som ikke er spesielt stor akkurat her - og er starten på en ca. 1,5 kilometer lang trillesti opp til Løvlia (rute 270). Fortsetter du rett fram, kommer du videre mot Damtjern (rute 271) eller Åsa (rute 542), mens veien som går skarpt til venstre, fører til Fjellsetra (rute 1012), med forbindelse til By i Lommedalen, Kleivstua og Skardtjern.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
52 En dag på Krokskogen Sollihøgda By i Lommedalen 47.7
343 Fra Sandvika til Krokskogen Sandvika Løvlia 35.3