Fjellstadhytta – Fjellsetra

Rute nr: 1011
Lengde: 1.3 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruten går nordover på skogsbilvei, med jevn stigning. Starten er i veikrysset like ved Fjellstadhytta, og endepunktet er Fjellsetra.

Ved Fjellsetra ser du noen få bygninger fra veien, og flere kan du se om du tar en tur inn i skogen på venstre side av veien. På setervollene her finner du både gamle bygninger og nyere hytter. Hvis du vil fortsette nordover, har du to alternativer. Du kan ta veien opp mot venstre - denne fører deg til øvre del av hytteområdet - og den fortsetter helt til Skardtjern (rute 324). Den andre muligheten er å sykle slakt mot høyre. Da kommer du til Fjellseterbommenrute 1012.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
52 En dag på Krokskogen Sollihøgda By i Lommedalen 47.7
269 Flatt og bratt på Krokskogen Sundvollen Sundvollen 33.2
455 Fra nord til sør på Krokskogen Ringkollen By i Lommedalen 30.1
53 Grenaderløypa på sommerføre Sollihøgda Hakadal 63.7
71 Langtur fra Kjelsås Kjelsås Sollihøgda 85.3
168 Megatur fra nord Bleiken Spikkestad 173.2
127 Megatur fra vest til øst Spikkestad Lillestrøm 181.4
68 Ned i Lommedalen Ringkollen Sandvika 44.8
73 Rundtur fra Lommedalen By i Lommedalen By i Lommedalen 104.7