Fjellsetra – Fjellseterbommen

Lengde: 2.4 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra krysset like ved Fjellstadhytta går ruten i nordøstlig retning til Fjellseterbommen. Det er stigning hele veien, og et stykke opp i bakken får du Ingjerdsbrenna høyre side.

Ved Fjellseterbommen deler veien seg. Fortsetter du rett fram, kommer du videre mot Damtjern (rute 271) eller Åsa (rute 542). Tar du skarpt til høyre, er du på vei tilbake mot Tverrelva og Lommedalen via Monsebråtan (rute 202). Men OBS: svinger du til venstre etter bare noen meter på denne veien, og krysser Store Lomma - som ikke er spesielt stor akkurat her - har du framfor deg ca 1,5 kilometer på trillesti opp til Løvlia (rute 270).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
52 En dag på Krokskogen Sollihøgda By i Lommedalen 47.7
269 Flatt og bratt på Krokskogen Sundvollen Sundvollen 33.2
455 Fra nord til sør på Krokskogen Ringkollen By i Lommedalen 30.1
53 Grenaderløypa på sommerføre Sollihøgda Hakadal 63.7
71 Langtur fra Kjelsås Kjelsås Sollihøgda 85.3
168 Megatur fra nord Bleiken Spikkestad 173.2
127 Megatur fra vest til øst Spikkestad Lillestrøm 181.4
68 Ned i Lommedalen Ringkollen Sandvika 44.8
270 Rundt Gyrihaugen Sundvollen Sundvollen 30.0
73 Rundtur fra Lommedalen By i Lommedalen By i Lommedalen 104.7