Steinssletta - Botilrud

Rute nr: 1017
Lengde: 3.5 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en flott rute som starter ved innkjøringen til Selteveien og Stein gård på Steinssletta. Det er gang- og sykkelvei på hele strekningen nordover langs E16.

Her er det vidt utsyn i alle retninger, og på begge sider av veien har du flotte kornåkre. I veigrøfta er det rikelig med fine dunkjevler. På høyre side ser du Halvdanshaugen, en av Norges største gravhauger. Ute på jordet ser du også de gamle industrilokalene hvor Ajungilak/grammofonplatefabrikken holdt til. Lokalene ser kanskje litt malplassert ut i et ellers frodig kulturlandskap. Både Lore og Burudåsen syns meget bra, det samme gjør hele Krokskogryggen og Gyrihaugen.

Ruta er nesten helt flat i starten, men etter hvert går det veldig svakt oppover. Bakken opp mot Giletoppen er seig og lang, ca. 1000 meter. Der er det en stall med mange flotte hester midt i bakken - Stall Øderå. På toppen av bakken går kommunegrensen mellom Hole og Ringerike. Når man ser skiltet, vet man at man snart er oppe.

Helt på toppen forlater gang- og sykkelveien E16, og går ned Gilebakken. Et stykke nede i bakken ser du Norderhov kirke. Du kommer inn på Froksveien, og følger den fram til ruta er slutt ved utfartsparkeringen ved Botilrud.

Herfra går det sykkelruter videre til Helgelandsmoen (rute 1020), Kalkverket (rute 1018) og Klekken (rute 1019). Rute 1027 går sørover til Bergerhaugen og Mo gård.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Steinssletta