Botilrud - Klekken

Rute nr: 1019
Lengde: 5.6 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta starter ved utfartsparkeringen ved Botilrud. Herfra sykler du først vestover Norderhovsveien et lite stykke, før du så tar til høyre, opp Norderhovsbakken. Her er det flott utsikt tilbake mot kulturlandskapet. Ringerikes museum ligger på venstre side, Norderhov kirke på høyre.

E16 passeres gjennom en undergang ved Ringvoll. Her ligger Ringvold frukthage, som skal være Norges største frukthage. Nå kommer du inn på Hadelandsveien, som du skal følge videre.

Den første kilometeren har noe stigning, og det er også et parti med oppoverbakke litt senere. På første og siste del av strekningen på Hadelandsveien er det gang- og sykkelvei. Ellers må du være veldig oppmerksom og forsiktig her, da biltrafikken kan være stor.

Fra Klekken kan turen fortsette mot Åsbygda i rute 575, eller du kan ta av til høyre, og følge rute 576 opp lia til Jaklefoss.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
488 LangsTyrifjorden og gjennom skogen Ringkollen Sandvika 82.2

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Botilrud