Botilrud - Helgelandsmoen

Rute nr: 1020
Lengde: 4.1 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Utgangspunktet for denne sykkelruta er utfartsparkeringen ved Botilrud. Ruta går mot sørvest, på gang- og sykkelvei langs Norderhovsveien. Etter en svak nedoverbakke litt etter start, er resten av veien mer eller mindre flat.

Langs starten av ruta ser du Norderhov kirke oppe i bakken på høyre side. Du har flott utsikt over kulturlandskapet, med store åkrer på venstre side. På høyre side får du snart Storelva, som renner rolig fra Hønefoss til Tyrifjorden.

Etter hvert kommer du fram til bebyggelsen på Helgelandsmoen, og avkjøringen til næringsparken på høyre side. Tar du en avstikker inn der, og sykler til høyre i Munchs vei, kommer du ned til en fin brygge med benker og bord, tett ved Storelva. Her er det fint å raste.

Men vår rute følger hovedveien videre, og ender i krysset mellom Gomnesveien og Svingerudveien. Herfra kan du fortsette rett fram mot Gomnes og Leinetajet i rute 1021. Tar du til venstre, kan du følge rute 1025 til Svingerud og Svensrud, eller du kan ta turen til Mo gård i rute 1029 eller rute 1028 (via Mosmoen og Jørgen Moes vei).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
485 Holebygda rundt Botilrud Botilrud 29.9
488 LangsTyrifjorden og gjennom skogen Ringkollen Sandvika 82.2

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Botilrud