Vik - Kjellerberget - Svensrud

Rute nr: 1024
Lengde: 4.1 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta starter i kommunesenteret Vik, og er en sentral rute når man skal ut på sykkeltur i Holebygda. Fra denne ruta sprer rutenettet seg i flere retninger, og mulighetene er mange for flotte turer dersom man velger denne ruta ut fra Vik.

Fra starten ved Holeveien, nede ved Steinsfjorden, sykler du langs Røyseveien gjennom sentrum, og opp en bakke som er nesten 1,5 kilometer lang. Litt før toppen av bakken, tar rute 1033 av mot venstre, ned til Borgenvika og Rytteraker.

Men vår rute følger hovedveien, og du kan nå trille lett av gårde, ned bakkene til Kjellerberget. Her går det to ruter mot høyre – til Steinssletta (rute 1032) og til Mo gård (rute 1030). Fra krysset sykler du videre på «flatmark» fram til ruta ender i krysset på Svensrud. Det er gang- og sykkelvei på hele strekningen fra Vik.

Nå ligger Røyselandet for dine føtter, enten du velger rute 1022 til Leinetajet via Hundstad (rett fram), eller rute 1023 til samme sted via Bønsnes (mot venstre). Vil du over til Helgelandsmoen, kan du sykle til høyre i rute 1025 forbi Svensrudmoen og Svingerud, eller rett fram og så til høyre, forbi Røyse skole og Hole kirke (rute 1026).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
485 Holebygda rundt Botilrud Botilrud 29.9
488 LangsTyrifjorden og gjennom skogen Ringkollen Sandvika 82.2

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Vik