Svensrud - Hole kirke - Helgelandsmoen

Rute nr: 1026
Lengde: 3.9 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Svensrud er et viktig knutepunkt i rutenettet i Holebygda. Hit kommer det ruter bl.a. fra Vik (rute 1024), Steinssletta (rute 1032), Mo gård (rute 1030) og Leinetajet (rute 1022/rute 1023). Vår rute starter i krysset her, og går vestover, på gang- og sykkelvei langs Røyseveien.

I Moeskummen-krysset tar du til høyre, og sykler oppover forbi Røyse skole. Det er jevn stigning de første ca. 1,5 kilometerne, til et lite stykke etter skolen. Utsikten er fin tilbake mot Sælabonn, som er en stor bukt i Tyrifjorden, innenfor Svarstad på Røyselandet og Rytteraker.

Når høyeste punkt er nådd, får du utsikt mot nord og vest, ut over et frodig kulturlandskap med store kornåkre, og mot Nordfjorden, den nordvestlige delen av Tyrifjorden. Du triller lett nedover forbi Hole kirke, og via Kirkebakken kommer du ned i Gomnesveien.

Her går rute 1021 til venstre mot Gomnes og Leinetajet. Men vår rute tar mot høyre, og ender på Helgelandsmoen, i krysset mellom Gomnesveien og Svingerudveien.

Videre herfra kan du sykle rett fram i rute 1020 til Botilrud, nord i Holebygda, eller svinge til høyre, og ta turen til Mo gård i rute 1029 eller rute 1028, eller kanskje du heller vil rett tilbake til Svensrud. Da tar du rute 1025 via Svingerud.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
487 Over Steinssletta og Mosmoen Steinssletta Steinssletta 14.3