Mo gård - Mosmoen - Helgelandsmoen

Rute nr: 1028
Lengde: 3.3 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta starter i krysset sør for Mo gård. Herfra følger du Jørgens Moes vei mot sør, og senere vest. Landskapet rundt deg er åpent og mer eller mindre helt flatt, med store åkre på begge sider. Her dyrkes det bl.a. salat.

Ved Sørum går rute 1030 og rute 1031 ned Fegata, mot henholdsvis Svensrud og Selteveien på Steinssletta, mens vår rute fortsetter på Jørgen Moes vei. Snart sykler du inn i et område med skog, men det varer ikke lenge før du igjen er ute i åpent landskap.

Her på Mosmoen er det parkering for skifolket vinterstid. Nå ser du ikke noe til parkeringsplassen, men det er interessant å tenke på at i dette flotte kulturlandskapet kjøres det opp et stort nett av skiløyper om vinteren i regi av IL Holeværingen Løypelag.

På høyre side ser du en åpning i skogen. Her er oldtidsveien skiltet, og her skal du inn. Nå forlater du bilveien, du får grus under dekkene, og denne veien har varierende kvalitet. Dette er kanskje ikke det lureste stedet å sykle med henger. Når veien deler seg, skal du fortsette rett fram. I neste veidele skal du ned mot høyre. Det er bare å følge oldtidsvei-skiltet.

Etter å ha syklet gjennom skogen et stykke til, tar du 90 grader mot venstre, motsatt av oldtidsveien. Nå blir veien bedre, og etter at du har passert en stor infotavle, kommer du inn på Svingerudveien, som er bilvei.

Straks er du framme i krysset mellom Svingerudveien og Gomnesveien, og her på Helgelandsmoen ender vår rute. Herfra kan turen fortsette mot høyre, nordover til Botilrud (rute 1027). Eller du kan ta motsatt retning, og følge rute 1021 mot Gomnes og Leinetajet på Røyselandet. Snur du i Svingerudveien, kan du sykle rute 1025 til Svingerud og Svensrud, eller du kan komme tilbake til stedet der du startet ved å følge rute 1029.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Mo gård