Mo gård - Kjellerberget - Svensrud

Rute nr: 1030
Lengde: 4.1 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Utgangspunktet for denne sykkelruta er krysset sør for Mo gård. Herfra følger du Jørgens Moes vei mot sør. Landskapet rundt deg er åpent og mer eller mindre helt flatt, med store åkre på begge sider. Her dyrkes det bl.a. salat.

Ved Sørum dreier veien mer vestlig, og her fortsetter rute 1028 til Helgelandsmoen. Vår rute tar av til venstre her, ned en mindre grusvei som heter Fegata. Vel en kilometer senere, er du inne på asfalt igjen, og tar til høyre i Selteveien.

Turen fortsetter mot sørvest, og ved Kjellerberget kommer du inn på Røyseveien. Mot venstre går rute 1024 til Vik, men vår rute fortsetter mot høyre, på gang- og sykkelvei fram til krysset på Svensrud.

Nå ligger Røyselandet for dine føtter, enten du velger rute 1022 til Leinetajet via Hundstad (rett fram), eller rute 1023 til samme sted via Bønsnes (mot venstre). Vil du over til Helgelandsmoen, kan du sykle til høyre i rute 1025 forbi Svensrudmoen og Svingerud, eller rett fram og så til høyre, forbi Røyse skole og Hole kirke (rute 1026).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Mo gård