Steinssletta - Kjellerberget - Svensrud

Rute nr: 1032
Lengde: 3.9 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Steinssletta er et særdeles fruktbart område her i Holebygda. Sletta regnes som et av Norges kanskje aller beste jordbruksområder. Bl.a. er det store salatåkre og kornåkre her. Denne ruta går over den sørlige delen av sletta, og du starter i øst, i enden av Selteveien, like ved E16.

Mens du nyter utsikten over kulturlandskapet, kan det være interessant å tenke på at det vinterstid kjøres opp et stort nett av skiløyper her. Løypene preparerers av IL Holeværingen Løypelag.

Ved Kjellerberget er Steinssletta tilbakelagt, og du kommer inn på Røyseveien. Mot venstre går rute 1024 til Vik, men vår rute fortsetter mot høyre, på gang- og sykkelvei fram til krysset på Svensrud.

Hva med å fortsette turen på Røyselandet? Da kan du velge rute 1022 til Leinetajet via Hundstad (rett fram), eller rute 1023 til samme sted via Bønsnes (mot venstre). Vil du over til Helgelandsmoen, kan du sykle til høyre i rute 1025 forbi Svensrudmoen og Svingerud, eller rett fram og så til høyre, forbi Røyse skole og Hole kirke (rute 1026).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
487 Over Steinssletta og Mosmoen Steinssletta Steinssletta 14.3

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Steinssletta