Vik - Rytteraker

Rute nr: 1033
Lengde: 3.7 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne sykkelruta starter i kommunesenteret Vik. Fra starten ved Holeveien, nede ved Steinsfjorden, sykler du langs Røyseveien gjennom sentrum, og opp en bakke som er nesten 1,5 kilometer lang. Litt før toppen av bakken, svinger du ned mot Borgenvika og Rytteraker, mens rute 1024 fortsetter på hovedveien mot Kjellerberget og Svensrud.

Herfra er ruta veldig lett å sykle, og det er asfaltert hele veien. Du har jorder med korn på begge sider, og her går Rytterakerrunden på ski om vinteren. Utsikten er fin mot Tyrifjorden og Storøya.

Ca. 500 meter etter avkjøringen fra hovedveien går det en liten vei ned til venstre. Her ligger Heksehuset, med en fin gapahuk. Veien videre går forbi en rekke store og små gårder, og du ser for det meste jordene på venstre side. Det er skog mot Sælabonn, som denne vika i Tyrifjorden heter.

Når du kommer fram til hovedporten på Rytteraker, anbefales det å sette sykkelen der, og gå stien til Rytterakertangen. Det er et av de flotteste stedene i hele Hole (naturreservat).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Vik