Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik

Rute nr: 1034
Lengde: 3.8 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en sykkelrute som har mye fin utsikt å by på! Du starter på Sundvollen, og sykler på gang- og sykkelvei langs E16, først over til Sundøya, og så Slettøya. Her passer du på å holde til venstre.

Du skal krysse Gjesvalåsen, og for å finne veien dit, er det lurt å følge pilgrimsleden, som er bra merket. Etter hvert som du kommer høyere opp, får du fin utsikt ned mot Steinsfjorden og over mot Krokkleiva og Kongens utsikt.

Første del av grusveien opp mot åsen må nok være Holes bratteste bakke. Her kan det ofte være sporete og løs grus. I enden av flata i ligger Kroksundødegården, før det går oppover igjen. På bakketoppen går det en vei som tar av skarpt mot venstre. Den fører helt til topps på åsen. Der oppe er utsikten meget bra, og det står en gapahuk der, hvor det fint å raste.

Vår rute flater ut, og mens du sykler videre gjennom kulturlandskapet, har du hele tiden flott utsikt fra veien. Men på sletta fram mot Fekjærveien er Vik sentrum ute av syne. Du tar til høyre i krysset, og igjen til høyre når du kommer inn på Røyseveien i Vik.

Nå er det bare å trille gjennom sentrum, og vil du videre herfra langs Steinsfjorden, sykler du helt ned til E16 (Holeveien), der vår rute ender på den andre siden av en undergang. Herfra kan du velge å fortsette nordover til Steinssletta i rute 1035, eller sykle tilbake til stedet der du startet, ved å følge rute 830, som går forbi Garntangen.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Sundvollen