Steinssletta - Kalkverket

Rute nr: 1036
Lengde: 4.1 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en flat sykkelrute som går i det fruktbare kulturlandskapet på Steinssletta. I dette området finnes det gravhauger fra vikingtiden, blant annet Halvdanshaugen, som du har på høyre hånd snaut 400 meter fra sykkeltraseen. Den har navn etter Halvdan Svarte, som etter sagnet skal ha hodet sitt begravet der.

Starten går fra krysset mellom Selteveien og E16. Det første stykket går på gang- og sykkelvei langs E16, men når du kommer til Vollgata, tar du til høyre og fortsetter nordøstover. Det går litt oppover etter hvert, men det er ikke bratt. Til høyre er det fagre åkre, mens du har skog til venstre. Der er det en ås, og en stor del av den utgjør Hurumåsen/Burudåsen naturreservat. Her er det en særegen kalkfuruskog.

Rett etterpå kommer du til veikrysset nordøst for Burudåsen. Her ved Kalkverket møter du Åsaveien. Ruta ender her, men du kan fortsette syklingen mot enten Åsa ved å svinge til høyre på rute 574, eller du kan ta til venstre mot Klekkenrute 829, eventuelt til Botilrudrute 1018.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
485 Holebygda rundt Botilrud Botilrud 29.9
370 Steinsfjorden rundt Sundvollen Sundvollen 28.5

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Steinssletta