Storflåtan gård - Skottakrysset

Lengde: 3.3 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Sykkelruta starter i krysset ved Storflåtan gård, og etter den første, korte unnabakken, kommer du helt ned til vannet ved Storflåtandammen. Dette er et flott sted for en rast i vannkanten.

Veien fortsetter rett sørover, over eidet som skiller Storflåtan og Vesleflåtan. Storflåtan ligger 454 meter over havet, Vesleflåtan noen meter lavere. Veien stiger litt, og du kommer til et kryss der det går vei mot venstre til Kringla (rute 97).

Litt mer stigning, og du er framme i Skottakrysset. Holder du til venstre her, kan du fortsette sørover til Heggelia og Nordre og Søndre Heggelivann (rute 145). Derfra er det flere alternative veier videre til bl.a. til Sørkedalen. Tar du til høyre, kommer du til Damtjern (rute 17).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
453 Fra vann til vann mot Sørkedalen Ringkollen Sørkedalen skole 31.9
65 Langs Storflåtan mot Sørkedalen Ringkollen Skansebakken 31.1