Skansebakken - Søndre Heggelivann

Oversiktskart

Beskrivelse

Kommer du til Skansebakken med buss og går av på snuplassen, må du sykle litt tilbake, og så ta hardt til venstre for å komme til startstedet for denne ruta. Du sykler forbi en parkeringsplass og over ei lita bru, og like etter, begynner skogsbilveien.

Det er svak stigning innover mot Lysedammene. Ved det midtre tjernet deler veien seg. Tar du til høyre, kommer du ganske snart inn på Heggeliveien (rute 180), som du kan følge både mot Sørkedalen skole og oppover i samme retning som vår rute går (bedre vei/ikke så bratt).

Du skal ta til venstre i dette krysset, og fortsette rett fram i neste. Veien går forbi Smedmyrkoia, som DNT Oslo om Omegn driver. Nå begynner stigningen for alvor, og veien får et betydelig "røffere" preg. Her sykler/går du i skiløypetraseen (ikke opparbeidet vei). Denne strekningen er rundt 2 kilometer, og har en stigning på nærmere 170 høydemeter.

Du holder til venstre i neste kryss, og kommer opp til toppen av Gopletjernsbakkene, der du svinger til venstre - igjen på skogsbilvei. Like etter er du framme i Kjagdalskrysset - du holder til venstre der, og har nå Gopletjernsåsen og Gopletjern på venstre side. Så går det nedover mot Søndre Heggelivann.

Her deler veien seg. Holder du til høyre, kan du sykle videre innover langs vannene, forbi Heggelia til Skottakrysset (rute 145). Tar du til venstre, kan du komme tilbake til Sørkedalen ved å følge rute 182 via Storebekkhytta.



Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
55 Langs Heggelivannene mot Sørkedalen Damtjern Skansebakken 20.4

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Skansebakken