Damtjern - Løvlia

Rute nr: 146
Lengde: 4.9 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra parkeringsplassen ved Damtjern sykler du 300 meter vestover til krysset ved Stubdal. Du kan også starte turen fra parkeringsplassen ved dette krysset. Ta så skogsbilveien sydover (forbi bommen).

Veien stiger bratt opp til å begynne med, passerer rett vest for Stubdalssetra, og fortsetter langs myrer og små tjern frem til Løvlia. Du passerer bl.a. Stubdalstjern og Ringsmyrene.

Fra Løvlia går rute 270 ned til Fjellseterbommen, der det er forbindelse videre til bl.a. Kleivstua og Lommedalen.

Vær oppmerksom på at det er en del biltrafikk på veien fra Damtjern, både av gjester til og fra Løvlia, men særlig av folk som har hytte her inne.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
52 En dag på Krokskogen Sollihøgda By i Lommedalen 47.7
269 Flatt og bratt på Krokskogen Sundvollen Sundvollen 33.2
455 Fra nord til sør på Krokskogen Ringkollen By i Lommedalen 30.1
53 Grenaderløypa på sommerføre Sollihøgda Hakadal 63.7
71 Langtur fra Kjelsås Kjelsås Sollihøgda 85.3

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Damtjern