Sollihøgda - Sørsetra

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en sykkelrute som går i ganske lett og småkupert terreng innover fra Sollihøgda. Starten går fra parkeringsplassen ved E16, du sykler inn på Kapellveien og holder til høyre mot Sollihøgda kapell. Du runder kapellet mot høyre, og tar så til venstre rett etterpå, over en fe-rist. Videre følger du veien fram til Høymyr, der den deler seg i to.

Veien mot høyre er en alternativ trasé - rute 199 gjennom Djupdalen. Men vår rute går rett fram.

Nå venter en svak stigning, før veien flater ut. Etter en stund er du framme i nok et kryss. Her skal du svinge til venstre. Veien rett fram går inn til Toresplassen.

Like før skogsbilveien tar slutt, gjør den en kraftig sving til venstre. Nå kan du muligens se Auretjern gjennom skogen på høyre side. Herfra fortsetter du rett fram, opp bakken, på trillesti/traktorvei av ganske bra standard.

Etter knapt 1,5 kilometer er du framme ved Sørsetra. Her er det servering i deler av sykkelsesongen. Rute 393 fortsetter til KleivstuaSørsetraveien. Den veien kan du ta av til venstre fra etter ca. 1 km og komme deg på sti og skogsbilvei ned til Homledal ved E16 (rute 394).

Den allerede nevnte alternative ruta går til høyre (følger skiløypetraseen som tar av ca. 50 meter etter at du er framme ved Sørsetra).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
52 En dag på Krokskogen Sollihøgda By i Lommedalen 47.7
53 Grenaderløypa på sommerføre Sollihøgda Hakadal 63.7
197 I gammelt seterlandskap Sollihøgda Sollihøgda 22.9
71 Langtur fra Kjelsås Kjelsås Sollihøgda 85.3
168 Megatur fra nord Bleiken Spikkestad 173.2
127 Megatur fra vest til øst Spikkestad Lillestrøm 181.4
67 På Gamle Ringeriksvei Guriby Sollihøgda 24.2

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Sollihøgda