Jaklefoss - Høgåsen - Storflåtan gård

Lengde: 8.0 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta starter fra veidelet ved Jaklefoss. Herfra sykler du sydover, altså hverken i retning Ringkollstua (østover) eller Klekken (nordvestover), og fortsetter på asfaltert vei i ca 1,8 kilometer - i småkupert terreng fram mot Langtjern. Her er det flott utsikt over Ringerike! Ved Langtjern går det trillesti mot høyre og ned til Damtjern (rute 163).

Men du fortsetter rett fram - inn på grusvei - og nå begynner stigningen mot Høgåsen. Når du sykler langs Stormyra, er du 610 meter over havet, og befinner deg dermed på den sykkelveien som ligger aller høyest, både i Nordmarka og på Krokskogen. Stigningen fra Langtjern er ca 100 høydemeter (1,5 km).

Herfra venter nydelige unnabakker ned til Sæterroa. Her tar en vei av mot høyre, også den til Damtjern (rute 151). Nå er du ved Storflåtan, og følger vannet østover til Storflåtan gård. Både ved Sæterroa og Storflåtandammen (litt nedenfor krysset ved gården) er det fint å raste. Gården er privat grunn.

Fra krysset har du tre alternative veier videre - østover mot Kringla (rute 129), sørover mot Skottakrysset (rute 141) - begge med forbindelse videre til Sørkedalen - og endelig har du muligheten til å sykle nordover på Spålsveien i retning Øyangen og Ringkollen, der du startet (rute 130).

Skal man beskrive høydeprofilen på sykkelruta fra Jaklefoss til Storflåtan gård, må det bli omtrent slik: ganske flatt til Langtjern, oppover til Høgåsen, og så nedover derfra til Sæterroa. Ja, og så på flatmark fram til Storflåtan gård, da…Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
72 I tømmerfløternes spor Ringkollen Sørkedalen skole 28.1
64 Rundtur fra Kikutstua Kikutstua Kikutstua 65.0