Sørkedalen skole - Søndre Hegggelivann

Område: Nordmarka syd
Lengde: 11.5 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra Sørkedalen skole (der bussen stopper), sykler du først inn Zinoberveien. I bunnen av bakken krysser du Heggelielva og tar til venstre før den store parkeringsplassen ved gården Åmot. Veien som går ned til høyre her, fører bl.a. til Finnerud (rute 168).

Nå begynner klartringen. Og det blir mange og lange bakker før du er framme. Etter at de første bakkene er tilbakelagt, passerer du bommen ved Pipenhus og er straks framme i veidelet her (1,4 kilometer fra start). Veien rett fram går til Kringla (rute 96). Men du tar til venstre, og er nå på Heggeliveien.

De første tre kilometerne fra krysset stiger veien jevnt. Litt etter at den har flatet ut, kommer du til et kryss. Her går det en sti opp i skogen på høyre side. Stien fører til Andtjernåsen, der det skjedde en flyulykke 10. mai 1945. Det var et alliert transportfy som havarerte, og alle de 24 som var om bord omkom, blant dem var en nordmann. Det er ca 500 meter å gå opp dit.

Du befinner deg nå ved Lysedammene. Tar du til venstre her, kommer du fram til sørenden av den midtre dammen, og møter der rute 143, som du kan følge til Skansebakken eller i samme retning som vår rute går (dårligere vei/brattere).

Du fortsetter rett fram, forbi den øvre dammen, og nå venter kraftigere motbakke oppover dalføret og gjennom Kjagdalskrysset (hold til venstre her) – fram til du kan se ned på Gopletjern fra ca 540 meters høyde. Bakenfor vannet ligger Gopletjernsåsen. Nå er du 10 kilometer fra startstedet, som ligger rundt 180 meter over havet.

Så går det nedover mot Søndre Heggelivann. Her deler veien seg. Holder du til høyre, kan du sykle videre innover langs vannene, forbi Heggelia til Skottakrysset (rute 145). Tar du til venstre, kan du komme tilbake til Sørkedalen ved å følge rute 182 via Storebekkhytta.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
453 Fra vann til vann mot Sørkedalen Ringkollen Sørkedalen skole 31.9
260 Opp til Heggelidammen Sørkedalen skole Sørkedalen skole 23.1

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Sørkedalen skole