Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en av flere veier å velge blant når du skal innover på Krokskogen fra Sollihøgda. Starten går fra parkeringsplassen ved E16, du sykler inn på Kapellveien og holder til høyre mot Sollihøgda kapell. Du runder kapellet mot høyre, og tar så til venstre rett etterpå, over en fe-rist. Videre følger du veien fram til Høymyr. Her fortsetter en alternativ vei rett fram i retning Toresplassen og Auretjern (rute 148).

Men du holder derimot svakt til høyre her, og sykler videre i småkupert terreng. 2,8 kilometer fra start, rett etter en venstresving, kommer du til Leikemyr. Her er det skiltet sti inn til venstre, til et minnesmerke fra krigens dager. På Leikemyr ble det sluppet forsyninger til de norske styrkene fra britiske fly i 1944 og 1945.

Et par hundre meter senere begynner bakkene nedover i Djupdalen. Fra høyeste punkt på vel 380 meter over havet, skal du ned ca 110 høydemeter i løpet av et par kilometer. Veien går videre i stigning nordover dalen, med Isielva nede til høyre.

Etter en lang venstresving ender skogsbilveien ved Auretjernsbekken. Her krysser du elva og forsetter på trillesti. De neste 1,4 kilometerne følger du den rødmerkede skiløypetraseen i jevn stigning til du er oppe i ca 400 meters høyde. Dermed er du framme ved Sørsetra. Det kan være bløtt på deler av denne strekningen. På Sørsetra er det servering i deler av sykkelsesongen.

Veien til venstre går tilbake til Sollihøgda (rute 148). Tar du til høyre, kommer du til Kleivstua (rute 393). Den veien kan du ta av til venstre fra etter ca. 1 km og komme deg på sti og skogsbilvei ned til Homledal ved E16 (rute 394).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
197 I gammelt seterlandskap Sollihøgda Sollihøgda 22.9

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Sollihøgda