Tverrelva - Myrseter

Rute nr: 202
Lengde: 1.4 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra området ved Tverrelva har du to alternativer å velge mellom når du skal sykle nordover Krokskogen. Rute 224 går via Plassedammen, mens vår rute går til Myrseter.

Vi tar utgangspunkt i krysset ved brua der veien kommer inn fra By i Lommedalen, langs østsiden av Lomma (rute 147). Du skal ikke krysse brua, men ta til høyre. Skogsbilveien går nordøstover langs Store Lomma, og stiger noe oppover mot Myrseter, der ruta ender.

Herfra kan du fortsette nordover til Monsebråtan, Kampevaddammen og Fjellseterbommen (rute 270). Et annet alternativ er å ta trillestien til høyre, som etter hvert går over til å bli skogsbilvei. Den går frem til Byvann (rute 1008).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
52 En dag på Krokskogen Sollihøgda By i Lommedalen 47.7
343 Fra Sandvika til Krokskogen Sandvika Løvlia 35.3
473 Opp og ned til Myrseter By i Lommedalen By i Lommedalen 18.9