Skansebakken - Slora - Storebekkhytta

Lengde: 5.0 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Sykkelruta starter på Skansebakken - ved parkeringsplassen der bussen snur. Her begynner Gråseterveien. Etter 1,1 km kommer du til et kryss der du skal fortsette rett fram. Veien til venstre går videre innover via Skrubbdal og Fløyta (rute 183). Den veien har bedre underlag enn vår trasé, men er ca 700 meter lengre.

Du krysser Heggelielva, veien stiger noe, du passerer gården Øvre Lyse, og kommer snart (2,2 km fra start) fram til et veidele der du skal holde til venstre. Nå har veien flatet ut. Sloravannet befinner seg inni skogen til venstre.

Du passerer den fraflyttede gården Slora, ny stigning venter, og så kommer du tett innpå Heggelielva igjen ved Gryta. Her møter du igjen den alternative traséen (tidligere nevnt), og så sykler du langs elva det siste stykket fram til Storebekkhytta.

Herfra er det to alternative ruter videre - rute 181 går til venstre mot Tobonn i Lommedalen, rute 182 går til høyre, opp til Søndre Heggelivann.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
471 Gjennom Sørkedalen og Lommedalen Årnes Årnes 47.5
260 Opp til Heggelidammen Sørkedalen skole Sørkedalen skole 23.1

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Skansebakken