Tverrelva - Plassedammen - Fjellstadhytta

Rute nr: 224
Lengde: 4.0 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra området ved Tverrelva har du to alternativer å velge mellom når du skal sykle nordover Krokskogen. Rute 202 går via Monsebråtan, mens vår rute går rett vestenfor Plassedammen.

Vi tar utgangspunkt i krysset ved brua der veien kommer inn fra By i Lommedalen, langs østsiden av Lomma (rute 147). Du krysser brua, og tar så til høyre i neste kryss. Holder du til venstre her, kommer du til Guriby (rute 267) eller Frøshaug (rute 200).

Skogsbilveien går nordover på vestsiden av Lille Lomma. Den stiger noe oppover mot Plassedammen (270 meter over havet). Her er det et par veldig fine badeplasser i sydenden av vannet! Du finner dem ved å ta kjerreveien østover fra skogsbilveien. Etter 100 meter er du der! Like etter vannet går en avstikker mot høyre - denne fører bort til Mattisplassen i nordøstenden av vannet. Knapt 1,5 kilometer senere kommer du til et kryss, og der ender ruten, like ved Fjellstadhytta. Herfra går veien til venstre mot Kleivstua (rute 149). Hvis du hadde syklet til høyre, ville du kommet nordover mot Fjellsetra.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
455 Fra nord til sør på Krokskogen Ringkollen By i Lommedalen 30.1
478 Historisk runde på Krokskogen Guriby Guriby 30.8
68 Ned i Lommedalen Ringkollen Sandvika 44.8
73 Rundtur fra Lommedalen By i Lommedalen By i Lommedalen 104.7