Guriby - Tverrelva

Rute nr: 267
Lengde: 7.5 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Ganske lettsyklet trasé på vestsiden av Lomma med jevn stigning hele veien. Det er noe over 100 meter stigning fra Guriby til Tverrelva. Hele veistrekningen brøytes om vinteren, og er derfor egnet for sykling store deler av året.

Start ved P-plassen ved Guriby på Lommedalsveien, sykle så asfaltveien rett vestover opp forbi gården og ta til høyre i veikrysset 200 meter etter start. Snart (1,7 km etter start) er du fremme ved Guribysaga som du får på høyre hånd. Fra nå av følger veien ("Mattisplassveien") Lomma, og du kan glimtvis se den andre veien til Tverrelva på den andre siden av elven. Rett før Tverrelva kommer du til et veidele. Hold til høyre her. Tar du til venstre kommer du opp til Frøshaug via Helvetesmyra (rute 200). Vel fremme ved Tverrelva kan det være passende med en stopp for å fylle vannflasken eller ta en hvil på rasteplassen nede ved elven.

Fra Tverrelva har du flere muligheter. Du kan enten ta en kort runde ved å sykle over broen og ta sykkelveien til By (rute 147) og videre ned til Guriby, eller du kan fortsette innover Krokskogen. En mulighet er å sykle mot Monsebråtan og Fjellseterbommen (rute 202), men hvis du vil unngå trillestier er det bedre å fortsette mot Plassedammen og Fjellstadhytta (rute 224), og derfra videre på rute 1011 til Fjellsetra og på rute 1012 til Fjellseterbommen. Der er det forbindelse videre til Løvlia og Damtjern. Fra samme vei kan du også komme deg til Kleivstua i rute 149.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
122 Fram og tilbake langs Lomma By i Lommedalen Guriby 15.0
478 Historisk runde på Krokskogen Guriby Guriby 30.8
68 Ned i Lommedalen Ringkollen Sandvika 44.8

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Guriby