Østernvannsvingen - Østernvann

Oversiktskart

Beskrivelse

Fra parkeringsplassen ved Østernvannsvingen går det slakt oppover på skogsbilveien. Hvis du sykler her i juli/august, så ta deg tid til å kjenne lukten av villbringebær som det vokser mye av langs veikanten. På hogstområdet på østsiden av veien kan man ofte se elg, selv på de travleste utfartstidene. Veien følges inn til dammen ved Østernvann (1 km) hvor det er flere fine badeplasser.

Vel oppe på damfundamentet tar du til høyre, og kommer så frem til et furubevokst berg der du triller sykkelen på en av stiene frem mot østsiden av vannet. Enkelte vil nok måtte bære sykkelen et par meter her. Men snart passerer du skulpturen Lathusbamsen og følger grusveien 100 meter til du kommer til badebryggen. Her går rute 61 til høyre mot Fossum mens vår rute fortsetter et stykke oppover Abborvannsveien frem til vår endestasjon i krysset nord for vannet, med forbindelse til Abborvannsbekken (rute 208) og Brunkollen (rute 222).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
235 Badevann og historisk vei Fossum Fossum 16.0

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Østernvannsvingen