Einavoll - Helgedalen

Rute nr: 292

Oversiktskart

Beskrivelse

Sykkelruta starter ved Einavoll som er vegkryss i sørenden av Einafjorden. Ta Rv4 oppover, 900 meter, til vegkrysset mot Helgedalen (låst bom). Ruta går på skogsbilvegen gjennom Helgedalen. Helgedalselva renner stille og rolig, nordover, gjennom dalen.

Ruta fortsetter gjennom Nordre Helgedalsætra (pass på å ta rett fram ved kraftlinja før setra) og videre til Midtre Helgedalsætra - en fellesseter som er i drift om sommeren. Helgedalen er et stort og godt beiteområde. Store mengder sauer, storfe og hester beiter her. Vis derfor hensyn når du sykler gjennom dalen.

Ved Søndre Helgedalsætra krysser vi Totenåsstien som er blåmerket og går fra Lygna til Totenvika over Torsætra. Søndre Helgedalsætra er ei vakker setergrend som ikke er i drift lenger. Noen bygninger blir brukt som hytter.

Her slutter vår rute. Men fortsetter du rett fram, kan du komme til Lygna i rute 747 eller Skrukkelisjøen i rute 737. I rute 739 kan du krysse setervollen og fortsette østover i retning Brennelvhytta.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
388 Einafjorden og Helgedalen Eina Eina 45.5
147 Gjennom Helgedalen fra Lygna Lygna Lygna 28.5
441 Hadelandsutsikt til øst og vest Lygna Lygna 28.9
447 Langtur til Lygna Gjøvik Lygna 49.8

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Einavoll