Brandbu - Jølsen

Rute nr: 294
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 6.1 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Vi starter i nord i Brandbu sentrum (skiltet Kjølvegen, Åstjern, Blokkhus) og tar Kjølvegen (Høgkorsvegen) en kilometer til Plassbakken (motbakke, asfalt). Her svinger vi inn til høgre, og følger blåmerket sommerrute gjennom boligfeltet. Herfra er det traktorveg gjennom skog fram til vi krysser Gjøvikbanen på planovergang. Vi tar skogsvegen til høgre langs jernbanen. Det finnes flere husmannstufter i området.

Videre sykler vi svakt oppover til Grantrevegen som er en skogsbilveg. Vi tar denne nordover (spiss vinkel til venstre). Nå er det stigning fram til Kjølvegen og videre 400 meter til Jølsen. Dette er en litt lengre, men lettere veg til Jølsen enn å sykle Kjølvegen rett opp (rute 293).

Rute 296 går videre til Åstjern. Kjølvegen kan vi følge oppover til Løvstua (rute 1006). Rute 297 går ned til Røykenvik.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
445 På Kjølvegen til Toten Brandbu Brandbu 34.9

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Brandbu