Jølsen - Åstjern

Rute nr: 296
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 6.8 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta starter der Åstjernvegen tar av fra Kjølvegen. Stedet heter Jølsen, og ligger 400 meter over havet. Opp hit kommer det sykkelruter fra Brandbu (rute 293/rute 294), Røykenvik (rute 297) og Jaren (rute 1003).

Vi følger Åstjernvegen som er en god skogsveg i Brandbu allmenning. Vegen er småkupert med noen svake stigninger og går i relativt åpent skogslandskap med stedvis mye reinlav. Vekselvis gran- og furuskog. Fine tyttebærtrakter.

Etter ca. fire km er vi ved Elvekroken i Eggeelva. Her kommer skogsvegen fra Hennung (rute 290 går gjennom Sytjernsdalen til Trevatn stasjon). Eggeelva renner ut fra Åstjernet og ned til Brandbu. På venstre side ser vi Østerfallhaugen. På turen videre passerer vi et stort fordyrkingsfelt på Kommerikemyrene, like nedenfor den nedlagte setra Kommerike. Snart ser vi Åstjern. Fra starten i 400 meters høyde er vi nå ca. 580 meter over havet.

Det går sykkelruter videre i flere retninger. Vi når Einavoll i rute 291, mens rute 300 fører oss vestover og videre mot sør - ned til Bleiken. Sykler vi i samme retning, kan vi etter en stund ta av nordover, og komme til Sønstebygrenda (rute 288). Tar vi traktorvegen opp til Vatningsbakken og fortsetter mot høgre, kommer vi tilbake til stedet der vi startet (rute 951Kjølvegen). Tar vi til venstre i Kjølvegen, kan vi komme til Lygna (rute 302).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
445 På Kjølvegen til Toten Brandbu Brandbu 34.9