Røykenvik - Jølsen

Rute nr: 297
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 5.5 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Ruta starter ved båthavna i Røykenvik og går forbi "Cafe Oskar II". Videre på Rv 34 ca en kilometer til første vegkryss, Råssumgutua, som tar av østover. Garden Smedshammer på høgre side driver eggroduksjon. Litt lengre opp ligger Prestgaden på venstre side. Foran oss ruver Brandbukampen, lokalt Brandbærje, med sine 522 m.o.h. Her kan en ofte se hangglidere sveve. De har sitt utsprang høgt oppe i Brandbukampen. Nord for oss, under Brandbukampen, kan vi se Energigården, Eidsalm.

Etter en bratt oppstigning er vi opp ved Egge-gårdene. Her er det fabelaktig utsikt over Røykenvik, Randsfjorden, Tingelstad, Brandbu, Moen og Viggadalen sørover. Framme i neste vegkryss kommer vi inn på rute 298 mellom Brandbu og Bleiken som vi følger oppover 400 meter.

Her på toppen tar vi til høgre ved et rødt tømmret uthus, Skiakersgutua. På venstre side ligger ei gammel smie. På veggen her finner du et oppslag om vegarbeide for Skiakersgutua og Beinstien. Oppslaget viser at Karl Svingen og Kristian Fossheim utbedret denne vegen i 1936 med hakke, spade og sluskebåre.

Dette er nå god traktorveg nedover mot Tekroa. Vi fortsetter rett fram, oppover bilveg, 300 meter. Her ligger Thorstein Treholts hjem på høgre side og Sletta på venstre side (en gammel husmannsplass, nå hytte).

Ruta går traktorvegen rett fram, forbi gårdene og inn i skogen. Vi passerer ei bru, og tar til venstre. Nå er vi inne på Beinstien, som vi følger rett fram gjennom undergang på Gjøvikbanen (det finnes også en overang til venstre). Videre oppover skogen på traktorvegen til Jølsen.

Nå kan vi ta fatt på Åstjernvegen (rute 296 til Åstjern) eller ta Kjølvegen (Høgkorsvegen) oppover mot Løvstua (rute 1006) eller ned til Brandbu (rute 293). Rute 294 går i en annen trase til Brandbu. Rute 1003 kan følges ned til Jaren.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km