Brandbu - Røykenvik

Rute nr: 301
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 2.6 km
Rutetype: Offentlig vei

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta starter nord i Brandbu sentrum og går fra Storlinna og inn på Vikavegen, langs elva Vigga. I første store sving, Festningssvingen, lå det ei stor bygdemølle. Denne er borte, idag er det et industribygg her. I neste store sving går vegen under Rv.34. Legg merke til brupilarene her. Disse er fra år 1900 og var pilarene for jernbanebrua på Røykenvikbanen.

Etter et par små svinger tar vegen til Ulsnestangen badeplass av på Røken bru over Vigga. Velger vi brua, kan vi også sykle videre til Granavollen i rute 332 og Grinaker i rute 333. Men vår rute går videre rett fram, parallelt med Rv 34 forbi gamle Røykenvik sag (bare lagerbygget står igjen).

Murhuset rett fram er lokstallen på Røykenvik stasjon (endestasjon). Røykenvikbanen er nedlagt og stasjonsområdet er en del av båthavna. Fra Røykenvik går det to sykkelruter videre - rute 299 til Bleiken og rute 297 forbi Egge til Jølsen.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
169 Brandbu rundt Brandbu Brandbu 29.4

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Brandbu