Sundvollen - Kleivstua

Rute nr: 303
Lengde: 4.9 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Dette er en sykkelrute som byr på jevn stigning på 7-8 grader hele veien, men du kommer deg desto fortere opp i høyden til Krokskogen. Hele strekningen er asfaltert, og biler kan også kjøre her (bomavgift). Veien, som ble åpnet 21. september 1965, kalles ”Dronningveien” fordi den går opp til og forbi utsiktspunktet Dronningens utsikt like ved Kleivstua. Før veien kom, var det Krokkleiva som måtte forseres opp fra Sundvollen.

Fra starten ved Sundvollen, der man kan ankomme med buss eller bil (eller selvsagt sykkel), slynger veien seg opp gjennom villaområdet Grøndokka. Rett nordøst for Grøndokka sykler du gjennom bomstasjonen. Syklister betaler intet! Veien gjør en skarp høyresving (på nesten 180 grader) 2,2 km etter Sundvollen, og nå venter en jevn klatre-etappe. Veien passerer Nordkleiva, rett nedenfor der nordmennene slo tilbake svenskene i april 1716.

Etter hvert som man kommer oppover, blir utsikten mot Steinsfjorden bedre og bedre. Rett før vår rute møter veien fra Retthelltjern, passeres Kronprinsens utsikt, der det også er en startplass for hang- og paraglidere. På det siste stykket inn til Kleivstua har vi Dronningens utsikt rett vest. Dessverre er den i dag noe gjengrodd.

Ruta ender ved Kleivstua utfartsparkering ved Kleivstua. Derfra har man flere muligheter for videre sykling. Man kan ta mot Sørsetra i rute 393 eller sikte seg inn mot Lommedalen ved å sykle Kongeveien (rute 167) til Guriby. Videre innover Krokskogen kommer man ved å ta rute 149 forbi Retthelltjern.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
269 Flatt og bratt på Krokskogen Sundvollen Sundvollen 33.2
273 Gjennom Krokskogen til Sundvollen Sandvika Sundvollen 33.5
157 På dronningens og kongens vei Sundvollen Guriby 18.8

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Sundvollen