Lygna - Bustevollen - Risbakken

Rute nr: 305

Oversiktskart

Beskrivelse

Ruta starter fra Lygna og går Fv 180 østover på fast dekke forbi Gammelsætra. Øvre Pikmyrhytta, en gammel allmenningshytte, ligger på venstre side. På høgre side ser vi en ny privat hytte. Vi sykler nedover og kommer til første skogsveg, på venstre side, en bomveg nordover til Lokkebakka. Her er det storslagen utsikt mot Eina og Helgedalen.

Vi sykler videre nedover Fv 180 til en skogsveg som tar av mot nord, fint utsiktspunkt. Her går rute rute 747 ned i Helgedalen, med ruter videre mot Toten. Vi fortsetter ned til en skogsbilveg (grusveg) som tar av til høgre - og denne følger vi opp til Bustevollen, som er en almenningshytte. Herfra sykler vi på grasgrodd allmenningsveg østover mot Tuvsætra. Vegen svinger sørover med Skreihaugen på høgre side.

Ved enden av vegen, ved Steinholen må vi følge blåmerket sti/skiløype ned på myra - til løypa svinger sørover i myr. Her tar vi rett østover ca. 200 meter til skogsveg under Langfallhaugen. Denne vegen følger vi fram til Fellessætra ved Tommelsjøen. Sykler vi mot venstre her, kan vi komme helt til Øyangen (rute 319).

Men vi fortsetter på vegen sørover til vegkrysset "Mjølkerampa". Her tar vi vegen vestover forbi Grønnsjøen over myrene til Risbakken. I nordenden av Ognilla, ca. 500 meter fra Risbakkrysset, er det en tilrettelagt badeplass. Vil du videre vestover, er rute 307 alternativet (til Malsjøen og Svera). Vegen sørover går til Sagvollen (rute 312).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
167 Fra byen til Hadeland Kjelsås Bleiken 104.5
148 Lushaugen rundt fra Lygna Lygna Lygna 25.1

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Lygna