Ullvildsdalen - Skardbrennvegen - Skjerva

Rute nr: 310
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 12.0 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta starter i Ullvildsdalen. Vi følger Risbakkvegen vestover og tar første veg til venstre, sørover fra Randsjøen. Ruta går i grovkupert terreng forbi Lærensætra, som vi ser i vest, oppfor vegen. Her krysser blåmerket sommersti. Videre passerer vi Lærensæterputten og kommer ned mot Breidtjernet. Her ruver Svartbråtåberget i vest og Kapperalen i øst. Ved Breitjenet er det ei hyttegrend.

Ruta går øst for noen store myrer og vi kommer fram til Gullentjern. Herfra følger vi Skardbrennvegen gjennom dalen nedover mot Skjerva og kommer ned til bommen ved Nordengen. I det hvite huset som ligger her var det butikk fram til 1960-åra.

Tar vi til høyre her, kan vi komme til Koperud og Gran sentrum i rute 314 og til Roa i rute 330. Rute 315 går videre sørover til Brovoll utfartsparkering. Men vi tar til venstre, langs nordsiden av Skjervavatnet, fram til Skjervetråkket. Herfra går rute 313 går videre til Sagvollen og rute 316 til Høvra.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
442 Langtur på Øståsen Lygna Lygna 52.1
166 Lygnaturen på sommerføre Lygna Hakadal 63.6

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Ullvildsdalen