Ullvildsdalen - Sagvollen

Rute nr: 311
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 4.0 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Ruta starter ved parkeringsplassen i Ullvildsdalen og går på skogsbilveg, Sagvollvegen, østover. Vegen dreier snart sørøstover og vi får en traktorveg på venstre side. Denne går opp til øvre Framstadsætra, en fin plass hvor det er beitedyr om sommeren. Det går blåmerket sti videre til Framstadsæterfjellet (793 moh.). Vi sykler videre og kommer snart til nytt vegkryss. Skogsvegen til høgre går forbi Sjosætra og Grunntjernet, på østsida av Brandhaugen, og ned til Våja.

Men vi sykler rett fram og kommer snart til et gammel seterhus (se bilde nr. 9173) som Allmenningen holder ved like. Ruta går på nordsida av Stråtjerna og Steinsjøen. Vi kommer fram til vegkrysset "Bingen" og er nå på Sagvollen, et hytteområde som ligger fint til ved vestenden av Vassbråa. Her ligger også Sagvollstallen og Kjørestua på Sagvollen, ubetjent DNT-hytte som drives av Hadeland Turlag.

Nå har vi ikke mindre enn fire valgmuligheter. Vi begynner med Risbakken i nord (rute 312), fortsetter med Øyangen i øst (rute 317 om Abborputthytta eller rute 841 til Høvra, som utgjør første del av den traseen mot Øyangen) - og endelig har vi Skjerva i sør, dit vi kommer i rute 313.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
350 Det beste fra Hadeland Grua Grua 68.5
168 Megatur fra nord Bleiken Spikkestad 173.2
446 Opp på Øståsen Gran Gran 33.9
149 Østover fra Ullvildsdalen Ullvildsdalen Ullvildsdalen 53.5

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Ullvildsdalen