Risbakken - Sagvollen

Rute nr: 312
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 4.4 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Denne ruta starter på Risbakken og går på Ognillavegen sørover langs Ognilla - med Ognillaberget på vestsida. Småkupert terreng. Fra sørenden av Ognilla ser vi Knatthaugen i øst. En liten motbakke venter, før vi kommer til Bustvolden.

Vi sykler nedover til vegrysset som er 200 meter vest for Bustvolden. Her går det veg til venstre, østover langs Vassbråa (rute 317 til Øyangen om Abborputthytta).

Vi tar til høgre her, langs vannet fram til vegkrysset "Bingen" på Sagvollen. Herfra kan man sykle en annen veg til Øyangen - rute 841 til Høvra utgjør første del av den. Det går også sykkelrute til Ullvildsdalen (rute 311) og Skjerva (rute 313) herfra.Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
167 Fra byen til Hadeland Kjelsås Bleiken 104.5
442 Langtur på Øståsen Lygna Lygna 52.1