Skjerva - Sagvollen

Rute nr: 313
Område: Hadelandsåsene
Lengde: 9.9 km

Oversiktskart

Beskrivelse

Ruta starter ved Skjervetråkket, nord på Skjerva, og følger skogsbilvegen nordover langs Våja. Skjerveknatten ruver oppe til venstre. Vi passerer et par småbruk og Løkensætra i nordenden av Våja. Vi svinger så østover og krysser høgspentlinja. Her er en trivelig rasteplass. Det går blåmerket sommersti østover til Gullensætra.

Ruta fortsetter til vegkryss hvor vegen går til venstre, nordover mot Sagvollen, opp bakkene, rett fram i vegkryss (her går rute rute 841 til høgre mot Høvra), til Storåbrenna. Herfra flatt åpent terreng langs Kalven til Sagvollen.

Her kan vi velge mellom ruter i tre retninger. Rute 311 går vestover til Ullvildsalen. Rute 312 går videre mot nord, Risbakken, mens rute 317 går mot øst, langs nordsida av Vassbråa og til Øyangen (om Abborputthytta).Edit

Bilder

Tilknyttede ruter og turer

Nr Navn Fra Til Lengde i km
350 Det beste fra Hadeland Grua Grua 68.5
167 Fra byen til Hadeland Kjelsås Bleiken 104.5
442 Langtur på Øståsen Lygna Lygna 52.1
168 Megatur fra nord Bleiken Spikkestad 173.2
446 Opp på Øståsen Gran Gran 33.9

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Skjerva